Przejdź do treści
PCPR Sucha Beskidzka
Powiększ tekst: A A A wersja dla niedowidzącychAKTUALNOŚCI

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” Moduł II  - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym Terminy przyjmowania wniosków: od dnia 11 marca do dnia 30 marca 2015 - (dla wniosków dotyczących roku akadem ...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej informuje, iż Oddział Małopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprosił Powiat Suski do kontynuacji realizacji pilotażowego programu pn. "Aktywny samorząd& ...

Zarząd Powiatu Suskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn: prowadzenie szkoleń dla istniejących rodzin zastępczych, kandydatów do pełnienia funkcji zawodowej, niezawodowej rodziny zastępczej, do prowadzenia rodzinnego domu ...

UWAGA STUDENCI!! PCPR w Suchej Beskidzkiej przypomina, że termin składania wniosków w ramach pilotażowego programu PFRON "Aktywny samorząd" Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym  upływa w dniu 30 wrześ ...

  PCPR w Suchej Beskidzkiej przypomina, że termin składania wniosków w ramach pilotażowego programu PFRON "Aktywny samorząd" Moduł I upływa w dniu 30 sierpnia 2014 roku.   ...

NOWE ZASADY PRZYZNAWANIA KARTY PARKINGOWEJ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Jesteś osobą niepełnosprawną? Masz znacznie ograniczone możliwości poruszania się? Poznaj nowe zasady przyznawania karty parkingowej obowiązujące od 1 lipca 2014 r. Karty parkingowe ...

Informujemy, że w związku ze zmianami wprowadzonymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wnioski w ramach pilotażowego programu PFRON "Aktywny samorząd" Moduł I będą przyjmowane w PCPR do dnia 30 sierpnia 2014 ...

Informujemy, że Dyrektor PCPR w Suchej Beskidzkiej ustalił dzień 02 maja 2014 roku dniem wolnym od pracy w zamian za dzień 03 maja 2014 roku przypadający w sobotę. W związku z tym PCPR będzie nieczynne. ...

PCPR informuje, że decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 02.04.2014 roku Dom Pomocy Społecznej w Łętowni przeznaczony jest dla 48 osób w podeszłym wieku oraz 8 osób niepełnosprawnych fizycznie. Wszystkich chętnych zapraszamy! ...

w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 14.03.2014 roku poz. 1549 ogłoszone zostało Zarządzenie nr 5/2014 Starosty Suskiego w sprawie ustalenia średniego miesięcznego utrzymania mieszkańca w 2014 roku: 1) 3130,00 dla DPS w Mako ...

PCPR informuje, że Dom Pomocy Społecznej w Łętowni przeznaczony dla osób w podeszłym wieku posiada wolne miejsca. Miesięczny koszt utrzymania na rok 2014 wynosi 3067,70 zł. Wszystkich chętnych zapraszamy. Adres Domu 34-242 Łętownia 353 tel. 18 ...

Informujemy, że wnioski w ramach pilotazowego programu PFRON "Aktywny samorząd" Moduł I będą przyjmowane w PCPR od dnia 1 kwietnia 2014 do dnia 30 września 2014. Wnioski do pobrania: Dla osoby dorosłej Dla dziecka/podopiecznego ...

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej ogłasza konkurs na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego w celu realizacji zadania pn. „Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, zamiesz ...

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” Moduł II  - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym Terminy przyjmowania wniosków: od dnia 11 marca do dnia 30 marca 2014 - na II semestr roku akademickiego/szkolnego 2 ...

Powiat suski reprezentowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej w roku 2014 kontynuuje realizację unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Aktywni mogą więcej" zobacz więcej  ...

PCPR w Suchej Beskidzkiej informuje, że wnioski na turnusy rehabilitacyjne będą przyjmowane do 28 lutego 2014 r. ...

 W dniu 4 grudnia 2013 r. w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kościelnej 5b odbyło się spotkanie podsumowujące udział w projekcie "Aktywni mogą więcej" współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. ...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej przypomina, że ostateczny termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach programu "Aktywny Samorząd" Moduł I i II upływa w dniu 30.09.2013 roku. ...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej informuje, iż Oddział Małopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprosił Powiat Suski do kontynuacji realizacji pilotażowego programu pn. "Aktywny samorząd& ...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej informuje, że został w dniu dzisiejszym rozstrzygnięty konkurs na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn: prowadzenie szkoleń dla istniejących rodzin zastę ...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej informuje że wszystkie informacje dotyczące projektu "Aktywni mogą więcej" na lata 2013-2014 są zamieszczane w zakładce "Aktywni mogą więcej" ...

Zarząd Powiatu Suskiego Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn: prowadzenie szkoleń dla istniejących rodzin zastępczych, kandydatów do pełnienia funkcji zawodowej, niezawodowej rodziny zastępczej, do prowadzenia rodzinnego domu ...

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej ogłasza konkurs na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego w celu realizacji zadania pn. "Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, zamieszk ...Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Kościelna 5 b, 34-200 Sucha Beskidzka

tel : (33) 874 40 31
fax: (33) 874 40 31
tel : (33) 874 34 86, (33) 874 02 99
e-mail: info@pcpr.suchabeskidzka.pl
www.pcpr.suchabeskidzka.pl

Adres EPUAP:
/pcprsucha/skrytka
/pcprsucha/SkrytkaESP


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Mickiewicza 31, 34-200 Sucha Beskidzka
tel : (33) 873 20 63
fax: (33) 873 20 63
e-mail: orzecznictwo@pcpr.suchabeskidzka.pl


Zespół Interwencji Kryzysowej
ul. Mickiewicza 31, 34-200 Sucha Beskidzka
tel : (33) 874 21 01
fax: (33) 874 21 01