Przejdź do treści
PCPR Sucha Beskidzka
Powiększ tekst: A A A wersja dla niedowidzącychAKTUALNOŚCI

W ogłoszeniu z dnia 24.11.2015 roku dotyczącym otwartego konkursu na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie mylnie podano termin zakończenia realizacji zadania. Właściwym terminem zakończenia reali ...

W ogłoszeniu z dnia 24.11.2015 roku dotyczšcym otwartego konkursu na prowadzenie Powiatowego Ośœrodka Wsparcia – ŒŚrodowiskowego Domu Samopomocy dla 30 osób niepełnosprawnych intelektualnie i przewlekle psychicznie chorych mylnie podano termin zakoń ...

W ogłoszeniu z dnia 24.11.2015 roku dotyczącym otwartego konkursu na prowadzenie Placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla dzieci pozbawionych częściowo albo całkowicie opieki rodzicielskiej mylnie podano termin zakończenia realiza ...

  O pełnienie funkcji rodziny zastępczej mogą starać się osoby samotne lub będące  w związku małżeńskim, które: Nie są i nie były pozbawione,ograniczone lub zawieszone we władzy rodzicielskiej Posiadają stałe źród ...

PCPR w Suchej Beskidzkiej informuje, że wnioski w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" Moduł II przyjmowane będą od dnia 01.09.2015 do dnia 10.10.2015 roku z tym, że: wniosek dotyczacy refundacji kosztów czesnego za ...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej informuje, że termin składania wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" Moduł I upływa w dniu  31.08.2015 roku. Szczegółowe informacje o programie w ...

PCPR w Suchej Beskidzkiej informuje, że Dom Pomocy Społecznej w Łętowni posiada również 8 miejsc dla osób niepełnosprawnych fizycznie. Wszystkich chętnych zapraszamy. ...

Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i  Młodzieży  w  Jordanowie  współfinansowana  ze środków  przyznanych  przez  Europejski  Fundusz Regionalny  w  ramach  MRPO  ...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej informuje, że od miesiąca kwietnia 2015 roku obowiązują nowe koszty utrzymania mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej w Powiecie Suskim. Od kwietnia 2015 roku weszło w życie Zarządzenie ...

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” Moduł II  - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym Terminy przyjmowania wniosków: od dnia 11 marca do dnia 30 marca 2015 - (dla wniosków dotyczących roku akadem ...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej informuje, iż Oddział Małopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprosił Powiat Suski do kontynuacji realizacji pilotażowego programu pn. "Aktywny samorząd& ...

Zarząd Powiatu Suskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn: prowadzenie szkoleń dla istniejących rodzin zastępczych, kandydatów do pełnienia funkcji zawodowej, niezawodowej rodziny zastępczej, do prowadzenia rodzinnego domu ...

UWAGA STUDENCI!! PCPR w Suchej Beskidzkiej przypomina, że termin składania wniosków w ramach pilotażowego programu PFRON "Aktywny samorząd" Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym  upływa w dniu 30 wrześ ...

  PCPR w Suchej Beskidzkiej przypomina, że termin składania wniosków w ramach pilotażowego programu PFRON "Aktywny samorząd" Moduł I upływa w dniu 30 sierpnia 2014 roku.   ...

NOWE ZASADY PRZYZNAWANIA KARTY PARKINGOWEJ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Jesteś osobą niepełnosprawną? Masz znacznie ograniczone możliwości poruszania się? Poznaj nowe zasady przyznawania karty parkingowej obowiązujące od 1 lipca 2014 r. Karty parkingowe ...

Informujemy, że w związku ze zmianami wprowadzonymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wnioski w ramach pilotażowego programu PFRON "Aktywny samorząd" Moduł I będą przyjmowane w PCPR do dnia 30 sierpnia 2014 ...

Informujemy, że Dyrektor PCPR w Suchej Beskidzkiej ustalił dzień 02 maja 2014 roku dniem wolnym od pracy w zamian za dzień 03 maja 2014 roku przypadający w sobotę. W związku z tym PCPR będzie nieczynne. ...

PCPR informuje, że decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 02.04.2014 roku Dom Pomocy Społecznej w Łętowni przeznaczony jest dla 48 osób w podeszłym wieku oraz 8 osób niepełnosprawnych fizycznie. Wszystkich chętnych zapraszamy! ...Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Kościelna 5 b, 34-200 Sucha Beskidzka

tel : (33) 874 40 31
fax: (33) 874 40 31
tel : (33) 874 34 86, (33) 874 02 99
e-mail: info@pcpr.suchabeskidzka.pl
www.pcpr.suchabeskidzka.pl

Adres EPUAP:
/pcprsucha/skrytka
/pcprsucha/SkrytkaESP


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Mickiewicza 31, 34-200 Sucha Beskidzka
tel : (33) 873 20 63
fax: (33) 873 20 63
e-mail: orzecznictwo@pcpr.suchabeskidzka.pl


Zespół Interwencji Kryzysowej
ul. Mickiewicza 31, 34-200 Sucha Beskidzka
tel : (33) 874 21 01
fax: (33) 874 21 01