Przejdź do treści
PCPR Sucha Beskidzka
Powiększ tekst: A A A wersja dla niedowidzącychAKTUALNOŚCI

Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywna integracja- drogą do lepszej zmiany”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Fundus ...

Postępowanie  na świadczenie usług przez rehabilitanta – fizjoterapeutę dla uczestników projektu pn.”Aktywna integracja - drogą do lepszej zmiany” i otoczenia,  zgodnie z normą art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.0 ...

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. ...

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania przedstawicieli do pracy w Komisji Konkursowej, opiniującej oferty zł ...

Termin zakończenia przyjmowania wniosków w Module II: 31 marca 2022 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022), 10 października 2022 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023). Wnioski ...

Zobacz aktualne informacje dotyczące programu "Aktywny samorząd" ...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach  projektu „Aktywna integracja-drogą do lepszej zmiany”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecz ...

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania przedstawicieli do pracy w Komisji Konkursowej, opiniującej oferty zł ...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2022r. pn.: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022r. finansowanego ze środków pochodzących z Solidarnościow ...

WYKAZ PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH PROGRAMY KOREKCYJNO-EDUKACYJNE DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE ...

WYKAZ PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH PROGRAMY PSYCHOLOGICZNO - TERAPEUTYCZNE DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE. ...

Informacja na temat rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na  powierzenie zadań z zakresu ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na lata 2022-2024 W dniu 30.12.2021 roku Zarząd Powi ...

W dniu 2 grudnia 2021 Zarząd Powiatu Suskiego ogłosił konkursy ofert na realizację następujących zadń: prowadzenie domu pomocy społecznej, środowiskowego domu samopomocy oraz placówki opiekuńczo - wychowawczej dla dzieci. Do pobrania: ...

  Zgłoś się do projektu i wróć do pracy! Projekt pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” jest realizowanym przez PFRON we wsp&oac ...

PCPR w Suchej Beskidzkiej przypomina, że wnioski o dofinansowanie do kosztów nauki w roku akademickim 2021/2022 - można składać do 10 października 2021 roku ("Aktywny samorząd" - Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształceni ...

"Aktywny samorząd" - złóż wniosek do 31 sierpnia!     ...

Przypominamy, że termin składania wniosków w ramach Modułu I programu „Aktywny samorząd” mija 31 sierpnia 2021 roku. ...

Informacja dotycząca kwoty przeznaczonej na zamówienie publiczne na "Zorganizowanie 10-dniowego wyjazdu dla uczestników projektu pn.”Aktywni mogą więcej II” oraz ich otoczenia Opublikowano dnia 21.07.2021 godz. 10.55 ...

Informujemy, że od 1 lipca 2021 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął realizację programu „Dobry start”. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 roku w sprawie szczegółowych warunków re ...

Ogłoszenie o zorganizowanie 10-dniowego wyjazdu dla uczestników projektu "Aktywni mogą więcej II" i ich otoczenia.   Ogłoszenie o zamówieniu SWZ Załączniki do SWZ ...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr PCPR.2.2021.OZ.w na Świadczenie usług przez rehabilitanta – fizjoterapeutę dla uczestników projektu pn.”Aktywni mogą więcej II” oraz ich otoczenia- Część nr ...

Informacja dotycząca kwoty przeznaczonej na zamówienie publiczne  na  "Świadczenie usług przez rehabilitanta – fizjoterapeutę dla uczestników projektu pn.”Aktywni mogą więcej II” oraz ich otoczenia Op ...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr PCPR.1.2021.OZ na Świadczenie usług przez rehabilitanta – fizjoterapeutę dla uczestników projektu pn.”Aktywni mogą więcej II” oraz ich otoczenia- Część nr 2& ...Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Kościelna 5 b, 34-200 Sucha Beskidzka

tel : (33) 874 40 31
fax: (33) 874 40 31
tel : (33) 874 34 86, (33) 874 02 99
e-mail: info@pcpr.suchabeskidzka.pl
www.pcpr.suchabeskidzka.pl

Adres EPUAP:
/pcprsucha/skrytka
/pcprsucha/SkrytkaESP


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Mickiewicza 31, 34-200 Sucha Beskidzka
tel : (33) 873 20 63
fax: (33) 873 20 63
e-mail: orzecznictwo@pcpr.suchabeskidzka.pl


Zespół Interwencji Kryzysowej
ul. Mickiewicza 31, 34-200 Sucha Beskidzka
tel : (33) 874 21 01
fax: (33) 874 21 01