Przejdź do treści
PCPR Sucha Beskidzka
Powiększ tekst: A A A wersja dla niedowidzącychDomy pomocy społecznej

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Jeżeli to możliwe, dom ten winien być usytuowany jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej.Zgodnie z artykułem 17 Ustawy o pomocy społecznej kierowanie do domu pomocy społecznej należy do zadań własnych gminy. Powiat natomiast w kwestii DPS-ów zajmuje się prowadzeniem i rozwojem infrastruktury oraz umieszczaniem w nich skierowanych osób

Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na domy dla:

 1. osób w podeszłym wieku;
 2. osób przewlekle somatycznie chorych;
 3. osób przewlekle psychicznie chorych;
 4. dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;
 5. dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;
 6. osób niepełnosprawnych fizycznie.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej w 2024 roku wynosi:

 1. 6079,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim
 2. 5890,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Łętowni

Spis Domów Pomocy Społecznej w Powiecie Suskim

 • Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych
  ul. Żeromskiego 17
  34-220 Maków Podhalański
  tel. 033 8771-494, 033 8773-747
  Dyrektor mgr Agata Kopacz
 • Dom Pomocy Społecznej  w Łętowni
  dla  51 osób w podeszłym wieku i dla  15 osób niepełnosprawnych fizycznie
  34-242 Łętownia 353
  tel. 018 2773-010
  dla 41 dzieci i młodzieży  niepełnosprawnych intelektualnie
  ul. Rynek 45
  34-242 Jordanów
  tel. 018 2675-536
  Dyrektor mgr Roman Dyrcz

 

Pełnomocnik ds. DPS

Informujemy, że Zarządzeniem Starosty Suskiego został powołany pełnomocnik ds. Domów Pomocy Społecznej. Funkcję pełnomocnika ds. Domów Pomocy Społecznej pełni Pani Barbara Macias. Głównym zadaniem pełnomocnika jest przede wszystkim nadzór nad szczegółową kontrolą jakości świadczonych usług oraz ocena poziomu bezpieczeństwa mieszkańców DPS.

Mieszkańcy Domów, ich rodziny i pracownicy mogą zgłaszać wszelkie sygnały wskazujące na nieprawidłowości w działalności DPS na numer tel. 33 875-78-00 wew. 963 w godzinach urzędowania tj: poniedziałek 8-16, wtorek – piątek 7-15.

  opublikowano: 2022-11-22


  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  ul. Kościelna 5 b, 34-200 Sucha Beskidzka

  tel : (33) 874 40 31
  fax: (33) 874 40 31
  tel : (33) 874 34 86, (33) 874 02 99
  e-mail: info@pcpr.suchabeskidzka.pl
  www.pcpr.suchabeskidzka.pl

  Adres EPUAP:
  /pcprsucha/skrytka
  /pcprsucha/SkrytkaESP


  Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
  ul. Mickiewicza 31, 34-200 Sucha Beskidzka
  tel : (33) 873 20 63
  fax: (33) 873 20 63
  e-mail: orzecznictwo@pcpr.suchabeskidzka.pl


  Zespół Interwencji Kryzysowej
  ul. Mickiewicza 31, 34-200 Sucha Beskidzka
  tel : (33) 874 21 01
  fax: (33) 874 21 01