Przejdź do treści
PCPR Sucha Beskidzka
Powiększ tekst: A A A wersja dla niedowidzącychOsoby niepełnosprawne

Osoba niepełnosprawna mająca trudności w poruszaniu się może otrzymać dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w wysokości do 80 % kosztów nie więcej niż do wysokości dwunastokrotności przeciętnego wynagrodzenia. O dofinansowa ...

Dofinansowanie organizacji sportu O dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości praw ...

Osoba niepełnosprawna może uzyskać dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych Likwidacja barier w komunikowaniu się Osoba niepełnosprawna mająca dysfunkcję narządu słuchu lub wzroku może uzyskać dofinansowanie do lik ...

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny O dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności posiadające aktualne ...

Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze O dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne posiadając ...

wniosek o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego ze środków PFRON zobacz plik PDF wniosek o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego ze środków PFRON Wniosek o dofinasowanie do turnusu rehabilitacyjnego-przejdź do treści. ...

  • Podstrony:
  • 1


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Kościelna 5 b, 34-200 Sucha Beskidzka

tel : (33) 874 40 31
fax: (33) 874 40 31
tel : (33) 874 34 86, (33) 874 02 99
e-mail: info@pcpr.suchabeskidzka.pl
www.pcpr.suchabeskidzka.pl

Adres EPUAP:
/pcprsucha/skrytka
/pcprsucha/SkrytkaESP


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Mickiewicza 31, 34-200 Sucha Beskidzka
tel : (33) 873 20 63
fax: (33) 873 20 63
e-mail: orzecznictwo@pcpr.suchabeskidzka.pl


Zespół Interwencji Kryzysowej
ul. Mickiewicza 31, 34-200 Sucha Beskidzka
tel : (33) 874 21 01
fax: (33) 874 21 01