Przejdź do treści
PCPR Sucha Beskidzka
Powiększ tekst: A A A wersja dla niedowidzącychZakres działania

Zespół Interwencji Kryzysowej  działa od 2016r. w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej.

Nasza instytucja w głównej mierze zajmuje się oddziaływaniami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Zgodnie z ideą Interwencji Kryzysowej udzielamy pomocy natychmiastowo, bez skierowania, działamy w trybie dyżurowym od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 19.00. Ponadto pełnimy  dyżur całodobowy w dni wolne od pracy i święta pod nr. tel. 33 874 21 01.

Z pomocy Zespołu Interwencji Kryzysowej mogą skorzystać mieszkańcy powiatu suskiego oraz gminy Stryszów. Nasze usługi są bezpłatne. Osoby korzystające z naszego wsparcia mogą pozostać anonimowe. 

Zakres działania

INTERWENCJA KRYZYSOWA – pracownicy Zespołu Interwencji Kryzysowej podejmują działania na rzecz osób i rodzin, będących w stanie kryzysu psychologicznego z powodu np.: rozstania, żałoby, konfliktów rodzinnych, myśli samobójczych, problemów wychowawczych czy innych trudności życiowych. W razie konieczności udzielają wsparcia osobom znajdującym się w kryzysie w miejscu zdarzenia na wyraźne wskazanie służb interwencyjnych. Pomoc w kryzysach odbywa się w następujących formach:

 • POMOC PSYCHOLOGICZNA – konsultacje z psychologiem odbywają się w formie kilku spotkań podczas których identyfikowany jest problem i poszukiwane są sposoby jego rozwiązania. 
 • POMOC PEDAGOGICZNA – skierowana do dzieci i młodzieży, przeżywających różnorodne kryzysy życiowe, rozwojowe i adolescencyjne.
 • MEDIACJA RODZINNA – jest prowadzona przez bezstronnego mediatora, który pomaga w rozwiązaniu danego konfliktu jest i stosowana pomiędzy członkami rodziny połączonej pokrewieństwem lub partnerstwem we wszystkich rodzajach sporów. Pomaga w znalezieniu takiego porozumienia, które dla obu stron będzie satysfakcjonujące i możliwe do wcielenia w życie.
 • WSPOMAGANIE I ROZWÓJ KOMPETENCJI RODZICIELSKICH I WYCHOWAWCZYCH – realizowane w formie spotkań indywidualnych dla jednego lub obojga rodziców w postaci konsultacji i wsparcia pedagogicznego w zakresie budowania prawidłowych relacji z dzieckiem. Spotkania odbywają się w ramach ośmiu wizyt ustalanych indywidualnie na przestrzeni czterech miesięcy.
 • HOSTEL DLA OFIAR PRZEMOCY – w szczególnie trudnych przypadkach zapewniamy czasowe schronienie kobietom i dzieciom, które są ofiarami przemocy. 

W swoich działaniach posiadamy również oddziaływania w formie grupowej:

 • SOCJOTERAPIA – adresowana do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, borykającymi się z trudnościami życiowymi, problemami w zachowaniu, nadpobudliwością, zahamowaniem, agresją, niską samooceną, nieśmiałością. Ta forma pomocy służy realizacji celów terapeutycznych, rozwojowych i edukacyjnych. Zajęcia odbywają się w roku szkolnym, co dwa tygodnie z podziałem na trzy grupy wiekowe. 
 • GRUPA WSPIERAJĄCO–MOTYWACYJNA DLA KOBIET – grupa przeznaczona jest dla kobiet, które szukają inspiracji, siły i wsparcia w pokonywaniu trudności i kryzysów życiowych. Atmosfera kobiecej grupy, stwarza bezpieczną przestrzeń do przyglądania się sobie, zdobywania nowych umiejętności i podniesienia samooceny. Spotkania w ramach grupy umożliwiają otrzymanie wsparcia, wymianę doświadczeń  jak również są okazją do udzielenia wsparcia innym. 
 • PROGRAM KOREKCYJNO–EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE – celem realizacji programu jest zatrzymanie stosowania przemocy u uczestników, a także kształtowanie postawy partnerstwa i szacunku wobec domowników oraz uznanie odpowiedzialności za popełnione czyny przemocowe. Program realizowany jest w formie spotkań indywidualnych i grupowych w dwóch edycjach: wiosenna (marzec-czerwiec) oraz jesienna (wrzesień-grudzień). 
 • PROGRAM PSYCHOLOGICZNO–TERAPEUTYCZNY – przeznaczony dla osób, które ukończyły pierwszy etap oddziaływań korekcyjno–edukacyjnych i wskazują gotowość do dalszej pracy nad zmianą swoich zachowań. Realizowany jest w formie konsultacji małżeńskich/partnerskich, dających możliwość rozwijania i nabywania umiejętności społecznych z uwzględnieniem drugiej strony. 
 • GRUPA DLA ASYSTENTÓW RODZIN – cykliczne spotkania realizowane co miesiąc przeznaczone dla asystentów rodzin z ośrodków pomocy społecznej oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Spotkania służą wymianie doświadczeń i poszerzaniu wiedzy w zakresie pomocy rodzinom, z którymi na co dzień pracują. 
 • SPOTKANIA DLA PRZEWODNICZĄCYCH ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH – cykliczne spotkania realizowane raz na kwartał, mające na celu budowanie oraz zacieśnianie współpracy w obszarze działań interwencyjnych i profilaktycznych.
  opublikowano: 2022-11-22


  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  ul. Kościelna 5 b, 34-200 Sucha Beskidzka

  tel : (33) 874 40 31
  fax: (33) 874 40 31
  tel : (33) 874 34 86, (33) 874 02 99
  e-mail: info@pcpr.suchabeskidzka.pl
  www.pcpr.suchabeskidzka.pl

  Adres EPUAP:
  /pcprsucha/skrytka
  /pcprsucha/SkrytkaESP


  Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
  ul. Mickiewicza 31, 34-200 Sucha Beskidzka
  tel : (33) 873 20 63
  fax: (33) 873 20 63
  e-mail: orzecznictwo@pcpr.suchabeskidzka.pl


  Zespół Interwencji Kryzysowej
  ul. Mickiewicza 31, 34-200 Sucha Beskidzka
  tel : (33) 874 21 01
  fax: (33) 874 21 01