Przejdź do treści
PCPR Sucha Beskidzka
Powiększ tekst: A A A wersja dla niedowidzącychWydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

Legitymacje
 
Orzeczenie jest podstawą do korzystania z ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym. 

Legitymacja jest dokumentem poświadczającym niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności.

W celu wydania legitymacji należy złożyć wypełniony wniosek (druk w zakładce wnioski do pobrania).

Do wniosku o wydanie  legitymacji należy dołączyć:

 • fotografię o wymiarach 35×45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy;
 • kserokopię ostatniego, prawomocnego orzeczenia;
 • kserokopię dowodu osobistego – w przypadku składania wniosku pocztą lub przez osobę upoważnioną, pełnomocnika lub opiekuna prawnego niebędącego rodzicem.

Wydanie legitymacji jest bezpłatne. 

Za wydanie duplikatu legitymacji pobiera się opłatę w wysokości 15zł.

  opublikowano: 2022-11-22


  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  ul. Kościelna 5 b, 34-200 Sucha Beskidzka

  tel : (33) 874 40 31
  fax: (33) 874 40 31
  tel : (33) 874 34 86, (33) 874 02 99
  e-mail: info@pcpr.suchabeskidzka.pl
  www.pcpr.suchabeskidzka.pl

  Adres EPUAP:
  /pcprsucha/skrytka
  /pcprsucha/SkrytkaESP


  Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
  ul. Mickiewicza 31, 34-200 Sucha Beskidzka
  tel : (33) 873 20 63
  fax: (33) 873 20 63
  e-mail: orzecznictwo@pcpr.suchabeskidzka.pl


  Zespół Interwencji Kryzysowej
  ul. Mickiewicza 31, 34-200 Sucha Beskidzka
  tel : (33) 874 21 01
  fax: (33) 874 21 01