Przejdź do treści
PCPR Sucha Beskidzka
Powiększ tekst: A A A wersja dla niedowidzącychAKTUALNOŚCI

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej informuje, że w dniu 24.12.2018 PCPR będzie nieczynne. Dzień ten podlega odpracowaniu w dniu 17.11.2018 r.  ...

Powiat Nowotarski realizuje projekt,  mający na celu społeczną integrację osób niepełnosprawnych, pod nazwą „Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych na Podhalu”. Inicjatywa realizowana od 5 września do 26 października 20 ...

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w zapytaniu ofertowym pn. pn. Organizacja i przeprowadzenie wyjazdu szkoleniowo-zdrowotno-integracyjnych dla uczestników projektu pn.: ”Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PC ...

PCPR w Suchej Beskidzkiej informuje, że wnioski w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" Moduł II przyjmowane będą od dnia 01.09.2018 do dnia 10.10.2018 roku. Wniosek można pobrać w zakładce WNIOSKI DO POBRANIA. ...

Organizacja i przeprowadzenie 5-dniowego wyjazdu szkoleniowo-zdrowotno-integracyjnego z elementami integracyjnymi, edukacyjnymi, zdrowotnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla 23 (+7 opie ...

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, pozyskanych od osoby której dane dotyczą  Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os& ...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej informuje, że będzie realizowało Rządowy Program „Dobry Start” 300 złotych dla ucznia dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Suskiego. ...

Zawiadomieni o wyborze oferty najkorzystniejszej – ogłoszenie o zamówieniu dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi prowadzone na podstawie art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. ...

Informacja z otwarcia ofert dot.: Ogłoszenie o zamówieniu dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi prowadzone na podstawie art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych pn. Świadczenie usług przez rehabi ...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z  2017 r. poz. 1579 tj./ Nazwa nadana zamów ...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach  projektu „Akt ywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR  w Suchej Beskidzkiej” realizowanego ze środk&oacu ...

PCPR w Suchej Beskidzkiej informuje, że wnioski w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" Moduł II przyjmowane będą od dnia 15.03.2018 do dnia 30.03.2018 roku. Wniosek można pobrać w zakładce WNIOSKI DO POBRANIA. ...

O pełnienie funkcji rodziny zastępczej mogą starać się osoby samotne lub będące  w związku małżeńskim, które: Nie są i nie były pozbawione,ograniczone lub zawieszone we władzy rodzicielskiej Posiadają stałe źródło dochod&oa ...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR w Suchej Beskidzkiej” Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na rea ...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ZESPÓŁ INTERWENCJI KRYZYSOWEJ w Suchej Beskidzkiej zaprasza mieszkańców Powiatu Suskiego na "Niebieski Tydzień" Niebieski Tydzień, to kampania skierowana do Osób Pokrzywdzonych ...

PCPR w Suchej Beskidzkiej informuje, że w okresie od 1 stycznia 2018r.  do 31 grudnia 2018r. planuje realizację projektu  pn:„ Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów”. W związku z powyższym została rozpoczęta ...

Wyniki zapytania ofertowego z dnia 07.09.2017 r. pn. Organizacje i przeprowadzenie wyjazdu szkoleniowo-zdrowotno-integracyjnych dla uczestników projektu pn.: ”Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR w Suchej Beskidzkiej. Pr ...

Organizacje i przeprowadzenie wyjazdu szkoleniowo-zdrowotno-integracyjnych dla uczestników projektu pn.: ”Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR w Suchej Beskidzkiej” realizowanego w 2017 roku. Projekt dofinansowany ...

Zamawiający informuje, iż unieważnia zapytanie ofertowe z dnia 25.08.2017 r. pn. Organizacja i przeprowadzenie wyjazdu szkoleniowo-zdrowotno-integracyjnych dla uczestników projektu pn.: ”Aktywizacja społeczna i zawodowa klientó ...

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 5-dniowego wyjazdu szkoleniowo-zdrowotno-integracyjnego z elementami integracyjnymi, edukacyjnymi, zdrowotnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiał& ...

PCPR w Suchej Beskidzkiej informuje, że wnioski w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" Moduł II przyjmowane będą od dnia 01.09.2017 do dnia 10.10.2017 roku. Wniosek można pobrać w zakładce WNIOSKI DO POBRANIA lub w siedzibie PCPR ...

Na wakacje z Muszkieterami! Nad morze pojadą dzieci z naszych rodzin zastępczych, które spędzą niezapomniany czas w gronie rówieśników i poznają 8 wartości Małego Muszkietera. Wszystko dzięki ogólnopolskiej akcji &b ...

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej – ogłoszenie o zamówieniu dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi prowadzone na podstawie art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z ...

Inforamcaj z otwarcia ofert dot. Ogłoszenie o zamówieniu dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi prowadzone na podstawie art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych pn. Świadczenie usług przez rehabilita ...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi prowadzone na podstawie art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:  Ś ...

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach  projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR  w Suchej Beskidzkiej” realizowanego ze ś ...

Starosta Suski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do pracy w Komisji Konkursowej, oceniającej ...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach  projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR  w Suchej Beskidzkiej” realizowanego ze środków R ...

O pełnienie funkcji rodziny zastępczej mogą starać się osoby samotne lub będące  w związku małżeńskim, które: Nie są i nie były pozbawione,ograniczone lub zawieszone we władzy rodzicielskiej Posiadają stałe źródło dochod&oa ...Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Kościelna 5 b, 34-200 Sucha Beskidzka

tel : (33) 874 40 31
fax: (33) 874 40 31
tel : (33) 874 34 86, (33) 874 02 99
e-mail: info@pcpr.suchabeskidzka.pl
www.pcpr.suchabeskidzka.pl

Adres EPUAP:
/pcprsucha/skrytka
/pcprsucha/SkrytkaESP


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Mickiewicza 31, 34-200 Sucha Beskidzka
tel : (33) 873 20 63
fax: (33) 873 20 63
e-mail: orzecznictwo@pcpr.suchabeskidzka.pl


Zespół Interwencji Kryzysowej
ul. Mickiewicza 31, 34-200 Sucha Beskidzka
tel : (33) 874 21 01
fax: (33) 874 21 01