Przejdź do treści
PCPR Sucha Beskidzka
Powiększ tekst: A A A wersja dla niedowidzącychAKTUALNOŚCI

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej uprzejmie informuje, iż od dnia 17 października 2016 r. ulega zmianie siedziba Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suchej Beskidzkiej. Nową siedzibą Zespoł ...

PCPR w Suchej Beskidzkiej przypomina, że wnioski w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" Moduł II przyjmowane będą od dnia 01.09.2016 do dnia 10.10.2016 roku. Wniosek można pobrać w zakładce WNIOSKI DO POBRANIA. ...

W dniu 23 czerwca b.r. z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz Dnia Dziecka Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej jak co roku zorganizowało wycieczkę integracyjną dla opiekunów zastępczych oraz ich podopiecznych z powiatu ...

  Niemal 1000 dzieci w wieku 8-12 lat z całej Polski wyjedzie tego lata na swoje pierwsze zorganizowane wakacje. Będzie to możliwe dzięki przedsiębiorcom z Intermarché i Bricomarché tworzącym Fundację Muszkieterów. Mu ...

Dnia 9 czerwca miały miejsce uroczyste obchody Jubileuszu 50-lecia Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jordanowie. Uroczystoœci rozpoczęły się Mszą œw. w koœciele parafialnym Przenajœwiętszej Trójcy, której ...

O pełnienie funkcji rodziny zastępczej mogą starać się osoby samotne lub będące  w związku małżeńskim, które: Nie są i nie były pozbawione,ograniczone lub zawieszone we władzy rodzicielskiej Posiadają stałe źródło docho ...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej informuje, iż Oddział Małopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprosił Powiat Suski do kontynuacji realizacji pilotażowego programu pn. "Aktywny samorząd& ...

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym Terminy przyjmowania wniosków:     Moduł II: I cykl - od dnia 21.03.2016 do dnia 15.04.2016 roku. II cykl - od dnia 01.09.2016 do dnia 10.10.2016 roku.   ...

Informujemy, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 09.03.2016 roku zostało opublikowane Zarządzenie Starosty Suskiego z dnia 04.03.2016 roku nr 21/2016 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkań ...

W ogłoszeniu z dnia 24.11.2015 roku dotyczącym otwartego konkursu na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie mylnie podano termin zakończenia realizacji zadania. Właściwym terminem zakończenia reali ...

W ogłoszeniu z dnia 24.11.2015 roku dotyczšcym otwartego konkursu na prowadzenie Powiatowego Ośœrodka Wsparcia – ŒŚrodowiskowego Domu Samopomocy dla 30 osób niepełnosprawnych intelektualnie i przewlekle psychicznie chorych mylnie podano termin zakoń ...

W ogłoszeniu z dnia 24.11.2015 roku dotyczącym otwartego konkursu na prowadzenie Placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla dzieci pozbawionych częściowo albo całkowicie opieki rodzicielskiej mylnie podano termin zakończenia realiza ...

  O pełnienie funkcji rodziny zastępczej mogą starać się osoby samotne lub będące  w związku małżeńskim, które: Nie są i nie były pozbawione,ograniczone lub zawieszone we władzy rodzicielskiej Posiadają stałe źród ...

PCPR w Suchej Beskidzkiej informuje, że wnioski w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" Moduł II przyjmowane będą od dnia 01.09.2015 do dnia 10.10.2015 roku z tym, że: wniosek dotyczacy refundacji kosztów czesnego za ...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej informuje, że termin składania wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" Moduł I upływa w dniu  31.08.2015 roku. Szczegółowe informacje o programie w ...

PCPR w Suchej Beskidzkiej informuje, że Dom Pomocy Społecznej w Łętowni posiada również 8 miejsc dla osób niepełnosprawnych fizycznie. Wszystkich chętnych zapraszamy. ...

Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i  Młodzieży  w  Jordanowie  współfinansowana  ze środków  przyznanych  przez  Europejski  Fundusz Regionalny  w  ramach  MRPO  ...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej informuje, że od miesiąca kwietnia 2015 roku obowiązują nowe koszty utrzymania mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej w Powiecie Suskim. Od kwietnia 2015 roku weszło w życie Zarządzenie ...Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Kościelna 5 b, 34-200 Sucha Beskidzka

tel : (33) 874 40 31
fax: (33) 874 40 31
tel : (33) 874 34 86, (33) 874 02 99
e-mail: info@pcpr.suchabeskidzka.pl
www.pcpr.suchabeskidzka.pl

Adres EPUAP:
/pcprsucha/skrytka
/pcprsucha/SkrytkaESP


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Mickiewicza 31, 34-200 Sucha Beskidzka
tel : (33) 873 20 63
fax: (33) 873 20 63
e-mail: orzecznictwo@pcpr.suchabeskidzka.pl


Zespół Interwencji Kryzysowej
ul. Mickiewicza 31, 34-200 Sucha Beskidzka
tel : (33) 874 21 01
fax: (33) 874 21 01