Przejdź do treści
PCPR Sucha Beskidzka
Powiększ tekst: A A A wersja dla niedowidzącychAKTUALNOŚCI

PCPR w Suchej Beskidzkiej informuje o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług przez rehabilitanta- fizjoteurapeutę dla uczestników projektu pn." Aktywni mogą więcej II oraz ich otoczenia" ...

Szanowni Państwo, informuję o zmianie godzin funkcjonowania specjalnej infolinii dla Seniorów, uruchomionej przez wojewodę małopolskiego Piotra Ćwika. Dzwoniąc na infolinię, osoby starsze mogą uzyskać rzetelne informacje, zalecenia i wskaz&oa ...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi prowadzone na podstawie art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Świadczenie usł ...

WIRTUALNY IV MAŁOPOLSKI DZIEŃ GODNOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ 2020 Przed nami obchody IV Małopolskiego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Tegoroczne obchody będą wyjątkowe! Teraz nie możemy się ...

Pomoc dla uczestników zawieszonych zajęć rehabilitacyjnych i aktywizacyjnych – gdzie i jak złożyć wniosek? Wnioski przez System Obsługi Wsparcia - sow.pfron.org.pl lub pocztą tradycyjną do powiatowego centrum pomocy rodzinie lub innej ...

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ramach Modułu III tego p ...

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach  projektu „Aktywni mogą więcej II” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew&oac ...

Informacja w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywni mogą więcej II” realizowanego ze środk&oacut ...

Wsparcie psychologiczne w sytuacji kryzysowej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej informuje, że nasz Zespół Interwencji Kryzysowej udziela wsparcia psychologicznego mieszkańcom Powiatu Suskiego.  Jeżeli więc odczu ...

Aplikacja „Kwarantanna Domowa” – ruszył proces jej udostępniania "Szybsza komunikacja ze służbami i lepsza opieka dla osób objętych kwarantanną – to główny cel aplikacji Kwarantanna domowa. Zaczynamy ją u ...

Z związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 491), kierując się dobrem zarówno petentów, jak i pracownikó ...

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce od 16.03.2020r. do 31.03.2020r.,  Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej wprowadza następujące zmiany organizacji pracy:   - POWIATOWY ...

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do prac w Komisji Konkursowej, oceniającej oferty w konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w w ramach projektu „Aktywni mogą więcej II” realizowanego ze środ ...

  W związku z zaistniałym zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, Dyrektor PCPR zwraca się z prośbą o – w miarę możliwości – ograniczenie bądź odroczenie załatwiania spraw osobiście w Powiat ...

PCPR informuje, że wnioski w ramach Modułu II można składać do dnia 31 marca 2020. Wnioski przyjmowane są w formie papierowej w siedzibie PCPR Sucha Beskidzka lub w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) ...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywni mogą więcej II”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regiona ...

Do 28 lutego samorządy powiatowe mogą zgłaszać do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wnioski na dofinansowanie inicjatyw wyrównujących różnice między regionami. ...

Do 28 lutego samorządy powiatowe mogą zgłaszać do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wnioski na dofinansowanie inicjatyw wyrównujących różnice między regionami. ...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej ogłasza nabór kandydatów do pełnienia funkcji zawodowej i niezawodowej rodziny zastępczej O pełnienie funkcji rodziny zastępczej mogą ...

PCPR w Suchej Beskidzkiej informuje o rozpoczęciu rekrutacji do projektu "Aktywni mogą więcej II". Szczegółowe informacje w załączniku.   ...

17 października, już po raz czwarty w Zespole Placówek Szkolno- Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu  zrealizowane zostały działania wsparte ze środków Województwa Małopolskiego w ramach organizowanych przez Powiat Nowotar ...

Spełnione marzenia w Wieliczce – Gala Finałowa Konkursu Sztuka Osób Niepełnosprawnych Nie jesteśmy tacy sami, Wy jesteście lepsi i piękniejsi – zwróciła się do małopolskich Laureatów konkursu Sztuka Osób Nie ...

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  - ogłoszenie o zamówieniu dotyczące zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych pn.:„Zor ...

Ogłoszenie o zamówieniu dotyczące zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych pn.:„Zorganizowanie i przeprowadzenie 10-dniowego wyjazdu szkoleni ...

PCPR w Suchej Beskidzkiej informuje, że wnioski w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" Moduł II przyjmowane będą od dnia 01.09.2019 do dnia 10.10.2019 roku. Wniosek można pobrać w zakładce WNIOSKI DO POBRANIA. ...Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Kościelna 5 b, 34-200 Sucha Beskidzka

tel : (33) 874 40 31
fax: (33) 874 40 31
tel : (33) 874 02 99
e-mail: info@pcpr.suchabeskidzka.pl
www.pcpr.suchabeskidzka.pl

Adres EPUAP:
/pcprsucha/skrytka
/pcprsucha/SkrytkaESP


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Mickiewicza 31, 34-200 Sucha Beskidzka
tel : (33) 873 20 63
fax: (33) 873 20 63
e-mail: orzecznictwo@pcpr.suchabeskidzka.pl


Zespół Interwencji Kryzysowej
ul. Mickiewicza 31, 34-200 Sucha Beskidzka
tel : (33) 874 21 01
fax: (33) 874 21 01