Przejdź do treści
PCPR Sucha Beskidzka
Powiększ tekst: A A A wersja dla niedowidzącychAKTUALNOŚCI

Spełnione marzenia w Wieliczce – Gala Finałowa Konkursu Sztuka Osób Niepełnosprawnych Nie jesteśmy tacy sami, Wy jesteście lepsi i piękniejsi – zwróciła się do małopolskich Laureatów konkursu Sztuka Osób Nie ...

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  - ogłoszenie o zamówieniu dotyczące zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych pn.:„Zor ...

Ogłoszenie o zamówieniu dotyczące zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych pn.:„Zorganizowanie i przeprowadzenie 10-dniowego wyjazdu szkoleni ...

PCPR w Suchej Beskidzkiej informuje, że wnioski w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" Moduł II przyjmowane będą od dnia 01.09.2019 do dnia 10.10.2019 roku. Wniosek można pobrać w zakładce WNIOSKI DO POBRANIA. ...

Zawiadomieni o wyborze oferty najkorzystniejszej – ogłoszenie o zamówieniu dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi prowadzone na podstawie art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych. Nazwa n ...

Jeśli jesteś w sytuacji, która wymaga wsparcia, to przyjdź lub zadzwoń. Jeśli jesteś świadkiem przestępstwa, tym bardziej się nie wahaj. Działaj!   Dyżur telefoniczny pełniony jest całodobowo, we wszystkie dni w roku, równi ...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:  Świadcz ...

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach  projektu „Aktywni mogą więcej II” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew&oac ...

PCPR w Suchej Beskidzkiej informuje, że wnioski w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" Moduł I  przyjmowane będą od dnia 25.04.2019 do dnia 30.08.2019 roku.  ...

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do prac w Komisji Konkursowej, oceniającej oferty w konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w w ramach projektu „Aktywni mogą więcej II” realizowanego ze ...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywni mogą więcej II”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 ...

Do pobrania: 1. Kwestionariusz osobowy kandydata 2. Zgoda na przetwarzanie danych  3. Obowiązek informacyjny ...

PCPR w Suchej Beskidzkiej informuje, że wnioski w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym przyjmowane będą od dnia 15.03.2019 do dnia 31.03.2019 roku. Wniosek ...

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu suskiego ...

Informujemy, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 18.02.2019 roku pod pozycją 1423 zostało opublikowane Zarządzenie nr 10 Starosty Suskiego z dnia 12.02.2019 roku w sprawie ustalenia  średniego miesięcznego kosztu utr ...

Plan zamówień publicznych PCPR na rok 2019. Szczegóły w załączeniu. ...

O pełnienie funkcji rodziny zastępczej mogą starać się osoby samotne lub będące  w związku małżeńskim, które: Nie są i nie były pozbawione,ograniczone lub zawieszone we władzy rodzicielskiej Posiadają stałe źródło dochod&oa ...

PCPR w Suchej Beskidzkiej informuje o rozpoczęciu rekrutacji do projektu "Aktywni mogą więcej II". Szczegółowe informacje w załączniku. ...

Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych w projekcie "Aktywni mogą więcej II". Szczegóły w załączeniu.  ...

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej informuje, że w dniu 24.12.2018 PCPR będzie nieczynne. Dzień ten podlega odpracowaniu w dniu 17.11.2018 r.  ...

Powiat Nowotarski realizuje projekt,  mający na celu społeczną integrację osób niepełnosprawnych, pod nazwą „Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych na Podhalu”. Inicjatywa realizowana od 5 września do 26 października 20 ...

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w zapytaniu ofertowym pn. pn. Organizacja i przeprowadzenie wyjazdu szkoleniowo-zdrowotno-integracyjnych dla uczestników projektu pn.: ”Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PC ...

PCPR w Suchej Beskidzkiej informuje, że wnioski w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" Moduł II przyjmowane będą od dnia 01.09.2018 do dnia 10.10.2018 roku. Wniosek można pobrać w zakładce WNIOSKI DO POBRANIA. ...Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Kościelna 5 b, 34-200 Sucha Beskidzka

tel : (33) 874 40 31
fax: (33) 874 40 31
tel : (33) 874 34 86, (33) 874 02 99
e-mail: info@pcpr.suchabeskidzka.pl
www.pcpr.suchabeskidzka.pl

Adres EPUAP:
/pcprsucha/skrytka
/pcprsucha/SkrytkaESP


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Mickiewicza 31, 34-200 Sucha Beskidzka
tel : (33) 873 20 63
fax: (33) 873 20 63
e-mail: orzecznictwo@pcpr.suchabeskidzka.pl


Zespół Interwencji Kryzysowej
ul. Mickiewicza 31, 34-200 Sucha Beskidzka
tel : (33) 874 21 01
fax: (33) 874 21 01