Przejdź do treści
PCPR Sucha Beskidzka
Powiększ tekst: A A A wersja dla niedowidzącychAKTUALNOŚCI

Do 28 lutego samorządy powiatowe mogą zgłaszać do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wnioski na dofinansowanie inicjatyw wyrównujących różnice między regionami. ...

Do 28 lutego samorządy powiatowe mogą zgłaszać do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wnioski na dofinansowanie inicjatyw wyrównujących różnice między regionami. ...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej ogłasza nabór kandydatów do pełnienia funkcji zawodowej i niezawodowej rodziny zastępczej O pełnienie funkcji rodziny zastępczej mogą ...

PCPR w Suchej Beskidzkiej informuje o rozpoczęciu rekrutacji do projektu "Aktywni mogą więcej II". Szczegółowe informacje w załączniku.   ...

17 października, już po raz czwarty w Zespole Placówek Szkolno- Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu  zrealizowane zostały działania wsparte ze środków Województwa Małopolskiego w ramach organizowanych przez Powiat Nowotar ...

Spełnione marzenia w Wieliczce – Gala Finałowa Konkursu Sztuka Osób Niepełnosprawnych Nie jesteśmy tacy sami, Wy jesteście lepsi i piękniejsi – zwróciła się do małopolskich Laureatów konkursu Sztuka Osób Nie ...

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  - ogłoszenie o zamówieniu dotyczące zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych pn.:„Zor ...

Ogłoszenie o zamówieniu dotyczące zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych pn.:„Zorganizowanie i przeprowadzenie 10-dniowego wyjazdu szkoleni ...

PCPR w Suchej Beskidzkiej informuje, że wnioski w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" Moduł II przyjmowane będą od dnia 01.09.2019 do dnia 10.10.2019 roku. Wniosek można pobrać w zakładce WNIOSKI DO POBRANIA. ...

Zawiadomieni o wyborze oferty najkorzystniejszej – ogłoszenie o zamówieniu dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi prowadzone na podstawie art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych. Nazwa n ...

Jeśli jesteś w sytuacji, która wymaga wsparcia, to przyjdź lub zadzwoń. Jeśli jesteś świadkiem przestępstwa, tym bardziej się nie wahaj. Działaj!   Dyżur telefoniczny pełniony jest całodobowo, we wszystkie dni w roku, równi ...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:  Świadcz ...

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach  projektu „Aktywni mogą więcej II” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew&oac ...

PCPR w Suchej Beskidzkiej informuje, że wnioski w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" Moduł I  przyjmowane będą od dnia 25.04.2019 do dnia 30.08.2019 roku.  ...

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do prac w Komisji Konkursowej, oceniającej oferty w konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w w ramach projektu „Aktywni mogą więcej II” realizowanego ze ...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywni mogą więcej II”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 ...

Do pobrania: 1. Kwestionariusz osobowy kandydata 2. Zgoda na przetwarzanie danych  3. Obowiązek informacyjny ...

PCPR w Suchej Beskidzkiej informuje, że wnioski w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym przyjmowane będą od dnia 15.03.2019 do dnia 31.03.2019 roku. Wniosek ...

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu suskiego ...

Informujemy, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 18.02.2019 roku pod pozycją 1423 zostało opublikowane Zarządzenie nr 10 Starosty Suskiego z dnia 12.02.2019 roku w sprawie ustalenia  średniego miesięcznego kosztu utr ...

Plan zamówień publicznych PCPR na rok 2019. Szczegóły w załączeniu. ...

O pełnienie funkcji rodziny zastępczej mogą starać się osoby samotne lub będące  w związku małżeńskim, które: Nie są i nie były pozbawione,ograniczone lub zawieszone we władzy rodzicielskiej Posiadają stałe źródło dochod&oa ...

PCPR w Suchej Beskidzkiej informuje o rozpoczęciu rekrutacji do projektu "Aktywni mogą więcej II". Szczegółowe informacje w załączniku. ...

Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych w projekcie "Aktywni mogą więcej II". Szczegóły w załączeniu.  ...Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Kościelna 5 b, 34-200 Sucha Beskidzka

tel : (33) 874 40 31
fax: (33) 874 40 31
tel : (33) 874 34 86, (33) 874 02 99
e-mail: info@pcpr.suchabeskidzka.pl
www.pcpr.suchabeskidzka.pl

Adres EPUAP:
/pcprsucha/skrytka
/pcprsucha/SkrytkaESP


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Mickiewicza 31, 34-200 Sucha Beskidzka
tel : (33) 873 20 63
fax: (33) 873 20 63
e-mail: orzecznictwo@pcpr.suchabeskidzka.pl


Zespół Interwencji Kryzysowej
ul. Mickiewicza 31, 34-200 Sucha Beskidzka
tel : (33) 874 21 01
fax: (33) 874 21 01