Przejdź do treści
PCPR Sucha Beskidzka
Powiększ tekst: A A A wersja dla niedowidzącychAKTUALNOŚCI

Informacja dotycząca kwoty przeznaczonej na zamówienie publiczne  na  "Świadczenie usług przez rehabilitanta – fizjoterapeutę dla uczestników projektu pn.”Aktywni mogą więcej II” oraz ich otoczenia Op ...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr PCPR.1.2021.OZ na Świadczenie usług przez rehabilitanta – fizjoterapeutę dla uczestników projektu pn.”Aktywni mogą więcej II” oraz ich otoczenia- Część nr 2& ...

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na na  Świadczenie usług przez rehabilitanta – fizjoterapeutę dla uczestników projektu pn.”Aktywni mogą więcej II” oraz ich otoczenia- II IDENTYFIKATOR POSTĘPOWA ...

Informacja dotycząca kwoty przeznaczonej na zamówienie publiczne  na  "Świadczenie usług przez rehabilitanta – fizjoterapeutę dla uczestników projektu pn.”Aktywni mogą więcej II” oraz ich otoczenia Op ...

"Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na na  Świadczenie usług przez rehabilitanta – fizjoterapeutę dla uczestników projektu pn.”Aktywni mogą więcej II” oraz ich otoczenia IDENTYFIKATOR POSTĘPO ...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przystąpiło do  opracowania kolejnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2026. Z opracowanym projektem można zapoznać się tutaj ...

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach  projektu „Aktywni mogą więcej II” realizowanego ze środków Regionanego Programu Operacyjnego Wojew&oacu ...

Uchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w ramach konkursu  publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach  projektu „Aktywni mogą więcej II”. Projekt dofinansowany ze środków Europejsk ...

PCPR informuje, że posiadamy wolne miejsca w Domach Pomocy Społecznej funkcjonujących na terenie powiatu suskiego: DPS dla osób przewlekle psychicznie chorych  w Makowie Podhalańskim dla osób przewlekle psychicznie chorych &n ...

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania przedstawicieli do pracy w Komisji Konkursowej, opiniującej oferty zł ...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach  projektu „Aktywni mogą więcej II”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddzi ...

PCPR w Suchej Beskidzkiej informuje, że wnioski o dofinansowanie do kosztów nauki można składać do 31 marca 2021 roku ("Aktywny samorząd" - Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym). Zachęca ...

Plan postępowań - aktualizacja z dn.07.06.2021 ...

PCPR w Suchej Beskidzkiej informuje, że Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Makowie Podhalańskim posiada 3 wolne miejsca. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny: 33 877 14 94 ...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej informuje, że Powiat Suski przystąpił do realizacji programu pod nazwą  „Sami Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi Za ...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej ogłasza nabór kandydatów do pełnienia funkcji zawodowej i niezawodowej rodziny zastępczej O pełnienie funkcji rodziny zastępczej mogą ...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej zakończyło działania w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza ...

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce zaprasza do udziału w projekcie  aktywizacyjnym „AKTYWNI I SAMODZIELNI NA RYNKU PRACY ” Projekt  jest realizowany od 1 sierpnia 2020 do 31 lipca 2022 na terenie następujących powiat& ...

W dniu 16.10.2020 r. został rozstrzygnięty konkurs plastyczny na temat „Moja rodzina zastępcza” dla dzieci z pieczy zastępczej z terenu powiatu suskiego organizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej.   ...

Szanowni Państwo, w związku z uchwałą nr 76 z dnia 30 października 2020 r., zmieniającą dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu „Pomoc osobom ...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej szuka wolontariuszy gotowych do wsparcia pracowników  Domów Pomocy Społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu Suskiego w opiece nad mieszkańcami. Osoby chętne prosimy o k ...

W związku z trudną sytuacją związaną z epidemią koronawirusa Dom Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim poszukuje osób chętnych do pomocy w opiece nad mieszkańcami. Podajemy telefon kontaktowy do DPS: 33 877-14-94 lub do PCPR 33 874- ...

PCPR w Suchej Beskidzkiej informuje o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług przez rehabilitanta- fizjoteurapeutę dla uczestników projektu"Aktywni mogą więcej II". ...

INFORMACJA Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej informuje, iż od dnia 5 października 2020 r. będzie możliwość wejścia do budynku, w którym znajduje się nasza instytucja (tj. Ul. Kościelna 5b, Sucha Beskidzka). Wejście do P ...

PCPR w Suchej Beskidzkiej przypomina, że wnioski o dofinansowanie do kosztów nauki w roku akademickim 2020/2021 - można składać do 10 października 2020 roku ("Aktywny samorząd" - Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na pozio ...Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Kościelna 5 b, 34-200 Sucha Beskidzka

tel : (33) 874 40 31
fax: (33) 874 40 31
tel : (33) 874 34 86, (33) 874 02 99
e-mail: info@pcpr.suchabeskidzka.pl
www.pcpr.suchabeskidzka.pl

Adres EPUAP:
/pcprsucha/skrytka
/pcprsucha/SkrytkaESP


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Mickiewicza 31, 34-200 Sucha Beskidzka
tel : (33) 873 20 63
fax: (33) 873 20 63
e-mail: orzecznictwo@pcpr.suchabeskidzka.pl


Zespół Interwencji Kryzysowej
ul. Mickiewicza 31, 34-200 Sucha Beskidzka
tel : (33) 874 21 01
fax: (33) 874 21 01