Przejdź do treści
PCPR Sucha Beskidzka

Aktualności
2015-11-25
Starosta Suski zaprasza do pracy w Komisji Konkursowej, oceniającej oferty w konkursie - Przejdź do treści

2015-11-25
Informujemy, że dnia 24.12.2015 roku (Wigilia) zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora, PCPR będzie nieczynne. - Przejdź do treści

2015-11-24
Zarząd Powiatu Suskiego ogłasza konkurs na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - Przejdź do treści

2015-11-24
Zarząd Powiatu Suskiego ogłasza konkurs na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia - ŚDS dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie - Przejdź do treści

2015-11-24
Zarząd Powiatu Suskiego ogłasza konkurs na prowadzenie Placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego - Przejdź do treści

2015-11-02
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej ogłasza nabór kandydatów do pełnienia funkcji zawodowej i niezawodowej rodziny zastępczej. - Przejdź do treści

2015-07-15
PCPR w Suchej Beskidzkiej informuje, że Zarząd Powiatu Suskiego ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rzecz osób niepełnosprawnych – prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej - Przejdź do treści

2015-06-23
UWAGA STUDENCI !! PCPR w Suchej Beskidzkiej informuje, że wnioski w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" Moduł II przyjmowane będą od dnia 01.09.2015 do dnia 10.10.2015 roku - Przejdź do treści

2015-05-11
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej informuje, że termin składania wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" Moduł I upływa w dniu 31.08.2015 roku - Przejdź do treści

2015-05-06
PCPR w Suchej Beskidzkiej informuje, że Dom Pomocy Społecznej w Łętowni posiada również 8 miejsc dla osób niepełnosprawnych fizycznie. Wszystkich chętnych zapraszamy. - Przejdź do treści


zobacz archiwum aktualności

© PCPR Sucha Beskidzka designed by flexus.pl