Przejdź do treści
PCPR Sucha Beskidzka

Ustalenie niepełnosprawności osoby dorosłej

Skala Barthel

zobacz plik PDF Skala Barthel

Zaświadczenie o niemożności przybycia osoby dorosłej na posiedzenie

zobacz plik PDF Zaświadczenie o niemożności przybycia osoby dorosłej na posiedzenie

Oświadczenie o celu zlożenia wniosku

zobacz plik PDF Oświadczenie o celu zlożenia wniosku

Opinia psychologiczna

zobacz plik PDF Opinia psychologiczna

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osoby dorosłej.

zobacz plik PDF Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osoby dorosłej.

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

zobacz plik PDF Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Upoważnienie do złożenia wniosku

zobacz plik PDF Upoważnienie do złożenia wniosku

Odwołanie

zobacz plik PDF Odwołanie

© PCPR Sucha Beskidzka designed by flexus.pl