Przejdź do treści
PCPR Sucha Beskidzka

Ustalenie niepełnosprawności osoby dorosłej

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osoby dorosłej

zobacz plik PDF Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osoby dorosłej

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

zobacz plik PDF Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Zaświadczenie o niemożności przybycia osoby dorosłej na posiedzenie

zobacz plik PDF Zaświadczenie o niemożności przybycia osoby dorosłej na posiedzenie

Oświadczenie o celu zlożenia wniosku

zobacz plik PDF Oświadczenie o celu zlożenia wniosku

Opinia psychologiczna

zobacz plik PDF Opinia psychologiczna

Upoważnienie do złożenia wniosku

zobacz plik PDF Upoważnienie do złożenia wniosku

Odwołanie

zobacz plik PDF Odwołanie

Wniosek o wydanie kserokopii orzeczenia

zobacz plik PDF Wniosek o wydanie kserokopii orzeczenia

Sytuacja zawodowa i społeczna osoby ubiegającej się o stopień niepełnosprawności

zobacz plik PDF Sytuacja zawodowa i społeczna osoby ubiegającej się o stopień niepełnosprawności

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania

zobacz plik PDF Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania

© PCPR Sucha Beskidzka designed by flexus.pl