Przejdź do treści
PCPR Sucha Beskidzka
Powiększ tekst: A A A wersja dla niedowidzącychDofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych

Osoba niepełnosprawna może uzyskać dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych

Likwidacja barier w komunikowaniu się

Osoba niepełnosprawna mająca dysfunkcję narządu słuchu lub wzroku może uzyskać dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się. Dofinansowaniem ze środków PFRON może być objęty zakup urządzeń takich jak np. radiomagnetofon, aparat telefoniczny, fax itp. lub wykonanie usług z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się. Szczegółowy wykaz urządzeń, które mogą być objęte dofinansowaniem zawiera katalog, który dostępny jest w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Zobacz Katalog urządzeń i usług obętych dofinansowaniem - likwidacja barier w komunikowaniu się

Wysokość takiego dofinansowania wynosi do 80 % kosztów zakupu urządzeń, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Likwidacja barier technicznych

 Osoba niepełnosprawna może również skorzystać z dofinansowania ze środków PFRON do likwidacji barier technicznych. Dofinansowaniem takim może być objęty zakup urządzeń takich jak np.:

- dla osób z dysfunkcją narządu wzroku: czasomierz brajlowski, aparat do wykrywania przeszkód itp.

- dla osób z chorobami płuc i alergików: koncentrator tlenu, oczyszczacz powietrza itp.

- dla osób z dysfunkcją narządu ruchu siedzenie wannowe, wózek lub krzesło toaletowe itp.

lub wykonanie usług z zakresu likwidacji barier technicznych.

Szczegółowy wykaz urządzeń, które mogą być objęte dofinansowaniem zawiera katalog, który dostępny jest w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. 

Zobacz Katalog urządzeń i usług objętych dofinansowaniem - likwidacja barier technicznych

Wysokość takiego dofinansowania wynosi do 80 % kosztów zakupu urządzeń, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy PCPR Sucha Beskidzka

  opublikowano: 2022-11-22


  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  ul. Kościelna 5 b, 34-200 Sucha Beskidzka

  tel : (33) 874 40 31
  fax: (33) 874 40 31
  tel : (33) 874 34 86, (33) 874 02 99
  e-mail: info@pcpr.suchabeskidzka.pl
  www.pcpr.suchabeskidzka.pl

  Adres EPUAP:
  /pcprsucha/skrytka
  /pcprsucha/SkrytkaESP


  Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
  ul. Mickiewicza 31, 34-200 Sucha Beskidzka
  tel : (33) 873 20 63
  fax: (33) 873 20 63
  e-mail: orzecznictwo@pcpr.suchabeskidzka.pl


  Zespół Interwencji Kryzysowej
  ul. Mickiewicza 31, 34-200 Sucha Beskidzka
  tel : (33) 874 21 01
  fax: (33) 874 21 01