Przejdź do treści
PCPR Sucha Beskidzka
Powiększ tekst: A A A wersja dla niedowidzącychPiecza zastępcza

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej - rola i zadania.  W Powiecie Suskim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pełni funkcję Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej na mocy Zarządzenia Starosty Suskiego z dnia 18.10.2011 roku nr 64/2011.&nbs ...

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i prowadzenia rodzinnego domu dziecka Rola rodzica zastępczego wymaga zaangażowania, poświęcenia i cierpliwości, ale też odpowiednich kwalifikacji i umiejętności. Zadaniem rodzica zastępczego je ...

Świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych: Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania. Przyznawanie pomocy odbywa się w formie ...

Wspieranie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka Wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej Rodziny zastępcze i prowadzący Rodzinny Dom Dziecka są w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej wspierani są przez koor ...

Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej Za pobyt dziecka w pieczy zastępczej rodzice ponoszą miesięczną opłatę w wysokości: przyznanych świadczeń oraz dodatków, o których mowa w art. 80 ust ...

Wychowankowie usamodzielniani na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  Zasady procesu usamodzielnienia wychowanków, którzy opuszczają pieczę zastępczą po dniu 1 stycznia 2012 roku regulują przepisy ...

  • Podstrony:
  • 1


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Kościelna 5 b, 34-200 Sucha Beskidzka

tel : (33) 874 40 31
fax: (33) 874 40 31
tel : (33) 874 34 86, (33) 874 02 99
e-mail: info@pcpr.suchabeskidzka.pl
www.pcpr.suchabeskidzka.pl

Adres EPUAP:
/pcprsucha/skrytka
/pcprsucha/SkrytkaESP


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Mickiewicza 31, 34-200 Sucha Beskidzka
tel : (33) 873 20 63
fax: (33) 873 20 63
e-mail: orzecznictwo@pcpr.suchabeskidzka.pl


Zespół Interwencji Kryzysowej
ul. Mickiewicza 31, 34-200 Sucha Beskidzka
tel : (33) 874 21 01
fax: (33) 874 21 01