Przejdź do treści
PCPR Sucha Beskidzka
Powiększ tekst: A A A wersja dla niedowidzących


  • Wydawanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej
  • PCPR Sucha Beskidzka
  • PROGRAM ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
Aktywny Samorzad
Asystent Osoby Niepełnosprawnej Program Opieka wytchnieniowa - edycja 2023
Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR w Suchej Beskidzkiej

Aktualności
Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 - Komisja Konkursowa

2024-02-01

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i ...

"Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 - Komisja Konkursowa

2024-02-01

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i ...
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Kościelna 5 b, 34-200 Sucha Beskidzka

tel : (33) 874 40 31
fax: (33) 874 40 31
tel : (33) 874 34 86, (33) 874 02 99
e-mail: info@pcpr.suchabeskidzka.pl
www.pcpr.suchabeskidzka.pl

Adres EPUAP:
/pcprsucha/skrytka
/pcprsucha/SkrytkaESP


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Mickiewicza 31, 34-200 Sucha Beskidzka
tel : (33) 873 20 63
fax: (33) 873 20 63
e-mail: orzecznictwo@pcpr.suchabeskidzka.pl


Zespół Interwencji Kryzysowej
ul. Mickiewicza 31, 34-200 Sucha Beskidzka
tel : (33) 874 21 01
fax: (33) 874 21 01