Przejdź do treści
PCPR Sucha Beskidzka

Ustalenie niepełnosprawności dziecka

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności

zobacz plik PDF Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności

INFORMACJA o zakresie opieki i pielęgnacji sprawowanej nad dzieckiem przez osobę ubiegającą się o zasiłek pielęgnacyjny, stały

zobacz plik PDF INFORMACJA o zakresie opieki i pielęgnacji sprawowanej nad dzieckiem przez osobę ubiegającą się o zasiłek pielęgnacyjny, stały

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

zobacz plik PDF Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Zaświadczenie o niemożności przybycia dziecka na posiedzenie

zobacz plik PDF Zaświadczenie o niemożności przybycia dziecka na posiedzenie

Opinia o uczniu

zobacz plik PDF Opinia o uczniu

Odwołanie

zobacz plik PDF Odwołanie

Wniosek o wydanie kserokopii orzeczenia

zobacz plik PDF Wniosek o wydanie kserokopii orzeczenia

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania

zobacz plik PDF Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania

© PCPR Sucha Beskidzka designed by flexus.pl