Przejdź do treści
PCPR Sucha Beskidzka
Powiększ tekst: A A A wersja dla niedowidzącychPCPR w Suchej Beskidzkiej jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej ogłasza nabór kandydatów do pełnienia funkcji zawodowej i niezawodowej rodziny zastępczej

O pełnienie funkcji rodziny zastępczej mogą starać się osoby samotne lub będące  w związku małżeńskim, które:

 1. Nie są i nie były pozbawione,ograniczone lub zawieszone we władzy rodzicielskiej
 2. Posiadają stałe źródło dochodów oraz odpowiednie warunki mieszkaniowe
 3. Ich stan zdrowia pozwala na pełnienie funkcji rodziny zastępczej
 4. Nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądowym
 5. Nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, tel. 33 874 40 31 

Formularz zgłoszeniowy do pobrania.

Nabór kandydatów będzie prowadzony do 31 grudnia 2017 r.      

Z rodziną zastępczą zawodową podpisuje się umowę  tzw. umowę o pełnienie funkcji rodziny zastępczej. Zawodowa rodzina zastępcza otrzymuje wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji, świadczenie pieniężne na każde umieszczone dziecko oraz dodatki celowe.

Niezawodowa rodzina otrzymuje świadczenia na każde umieszczone dziecko oraz dodatki celowe.

  opublikowano: 2017-03-15


  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  ul. Kościelna 5 b, 34-200 Sucha Beskidzka

  tel : (33) 874 40 31
  fax: (33) 874 40 31
  tel : (33) 874 34 86, (33) 874 02 99
  e-mail: info@pcpr.suchabeskidzka.pl
  www.pcpr.suchabeskidzka.pl

  Adres EPUAP:
  /pcprsucha/skrytka
  /pcprsucha/SkrytkaESP


  Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
  ul. Mickiewicza 31, 34-200 Sucha Beskidzka
  tel : (33) 873 20 63
  fax: (33) 873 20 63
  e-mail: orzecznictwo@pcpr.suchabeskidzka.pl


  Zespół Interwencji Kryzysowej
  ul. Mickiewicza 31, 34-200 Sucha Beskidzka
  tel : (33) 874 21 01
  fax: (33) 874 21 01