strona główna / osoby niepełnosprawne
Untitled Document
Untitled Document
wnioski
Untitled Document
Untitled Document
Podstawowe informacje
kontakt
dyrektor
księgowość
orzecznictwo
dni i godziny otwarcia
 
Zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Domy pomocy społecznej
Środowiskowy dom samopomocy
Warsztaty terapi zajeciowej
Rodziny zastępcze
Osoby niepełnosprawne
 
Zadania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Orzekanie o niepełnosprawności
Wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej
 
Likwidacja barier architektonicznych

Osoba niepełnosprawna mająca trudności w poruszaniu się może otrzymać dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w wysokości do 80 % kosztów nie więcej niż do wysokości dwunastokrotności przeciętnego wynagrodzenia. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, w tym małoletnie jeżeli:
rodzaj niepełnosprawności wymaga likwidacji barier architektonicznych ze względu na występujące trudności w poruszaniu się,
udokumentują stałe zameldowanie w lokalu, w którym zamieszkują,
są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi albo uzyskają zgodę właściciela budynku mieszkalnego,
w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku nie uzyskały na ten cel dofinansowania ze środków Funduszu,
w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku nie były stroną umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy.

Dofinansowaniem ze środków PFRON może być objęty zakup urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności z zakresu likwidacji barier architektonicznych. Przy pomocy środków tego programu osoba niepełnosprawna może dostosować swoje mieszkanie tak aby mogła jak najlepiej funkcjonować w nim mimo swojej niepełnosprawności. Może np. dostosować łazienkę, zlikwidować progi, zamontować poręcze itd. Szczegółowy wykaz prac i urządzeń, które mogą być objęte dofinansowaniem zawiera katalog, który dostępny jest w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
Wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy PCPR Sucha Beskidzka.


pobierz wniosek


powrót
Untitled Document
 
Zobacz


PCPR Sucha Beskidzka
ul. Kościelna 5b / pok. 11-14
tel :033 874 40 31
fax: 033 874 40 31

Jeśli chcesz otrzymywać
od nas nowości
wyślij nam swój adres e-mail
Copyright © PCPR Sucha Beskidzka
  projekt storny flexus.pl