Przejdź do treści
PCPR Sucha Beskidzka

Osoby niepełnosprawne


» Dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie rehabilitacyjnym - Przejdź do treści

» Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Przejdź do treści

» Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny - Przejdź do treści

» Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych - Przejdź do treści

» Dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - Przejdź do treści

» Likwidacja barier architektonicznych - Przejdź do treści

© PCPR Sucha Beskidzka designed by flexus.pl