strona główna / Powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności
Untitled Document
Untitled Document
wnioski
Untitled Document
Untitled Document
Podstawowe informacje
kontakt
dyrektor
księgowość
orzecznictwo
dni i godziny otwarcia
 
Zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Domy pomocy społecznej
Środowiskowy dom samopomocy
Warsztaty terapi zajeciowej
Rodziny zastępcze
Osoby niepełnosprawne
 
Zadania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Orzekanie o niepełnosprawności
Wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej
 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Suchej Beskidzkiej

ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
orzecznictwo@pcpr.suchabeskidzka.pl
tel :033 874 40 31 wew 45
pok 14


W Polsce od 1 września 1997 r. obowiązują dwa rodzaje orzecznictwa, regulowane odrębnymi ustawami i prowadzone przez różne instytucje:

* orzecznictwo o niezdolności do pracy do celów rentowych - prowadzone przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

* orzecznictwo do celów pozarentowych - prowadzone przez Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Niepełnosprawność - oznacza trwałą lub okresową niezdolność od wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu
w szczególności powodująca niezdolność do prac. (Na podstawie art.2 ust.10 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych)

1. Podstawa prawna działania Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności


2. Zakres działania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

3. Objaśnienie symboli przyczyn niepełnosprawności

4. Czemu służy orzecznictwo do celów pozarentowych?


 
Untitled Document
 
Zobacz


PCPR Sucha Beskidzka
ul. Kościelna 5b / pok. 11-14
tel : (33) 874 40 31
fax: (33) 874 40 31

Jeśli chcesz otrzymywać
od nas nowości
wyślij nam swój adres e-mail
Copyright © PCPR Sucha Beskidzka
  projekt storny flexus.pl