Przejdź do treści
PCPR Sucha Beskidzka
Powiększ tekst: A A A wersja dla niedowidzącychInformacja na temat rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na  powierzenie zadań z zakresu ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na lata 2022-2024

Informacja na temat rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na  powierzenie zadań z zakresu ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na lata 2022-2024

W dniu 30.12.2021 roku Zarząd Powiatu Suskiego dokonał wyboru ofert na realizację następujących zadań:

Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla 50 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie – Zgromadzenie Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny (PP.Prezentki) z siedzibą w Krakowie ul. Św. Jana 7 – Dom w Jordanowie ul. Rynek 45

Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla 30 osób niepełnosprawnych intelektualnie i przewlekle psychicznie chorych – Stowarzyszenie Trzeźwości DOM  z siedzibą w Jordanowie ul. Banacha 1 

Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej - Zgromadzenie  Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny NP  z  siedzibą  w  Krakowie   ul. Kordylewskiego 12.
 

  opublikowano: 2021-12-30


  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  ul. Kościelna 5 b, 34-200 Sucha Beskidzka

  tel : (33) 874 40 31
  fax: (33) 874 40 31
  tel : (33) 874 34 86, (33) 874 02 99
  e-mail: info@pcpr.suchabeskidzka.pl
  www.pcpr.suchabeskidzka.pl

  Adres EPUAP:
  /pcprsucha/skrytka
  /pcprsucha/SkrytkaESP


  Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
  ul. Mickiewicza 31, 34-200 Sucha Beskidzka
  tel : (33) 873 20 63
  fax: (33) 873 20 63
  e-mail: orzecznictwo@pcpr.suchabeskidzka.pl


  Zespół Interwencji Kryzysowej
  ul. Mickiewicza 31, 34-200 Sucha Beskidzka
  tel : (33) 874 21 01
  fax: (33) 874 21 01