Przejdź do treści
PCPR Sucha Beskidzka
Powiększ tekst: A A A wersja dla niedowidzących


  • Wydawanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej
  • PCPR Sucha Beskidzka
  • PROGRAM ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
Aktywny Samorzad
Asystent Osoby Niepełnosprawnej Program Opieka wytchnieniowa - edycja 2023
Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR w Suchej Beskidzkiej

Aktualności


Informacja dla studentów, wnioskodawców w Module II programu Aktywny samorząd

2023-02-28

Już od dnia 1 marca 2023 r. można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu II programu Aktywny Samorząd - pomoc w uzyskaniu wykształcenia ...

Aktywny samorząd Moduł I 2023

2023-02-28

Już od dnia 1 marca 2023 r. można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu I programu Aktywny Samorząd  Termin przyjmow ...

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2023 r. pn. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

2023-02-09

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2023 r. pn.: „Asystent osobisty oso ...

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2023 r. pn.: Opieka wytchnieniowa - edycja 2023

2023-02-09

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2023 r. pn.: „Opieka wytchnieniowa& ...

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja2023 - Komisja Konkursowa

2023-01-24

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i ...

Opieka wytchnieniowa - edycja2023 - Komisja Konkursowa

2023-01-24

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i ...

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023 - otwarty konkurs ofert

2023-01-13

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2023r. pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosp ...

Opieka wytchnieniowa - edycja 2023 - otwarty konkurs ofert

2023-01-12

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2023r. pn. „Opieka wytchnieniowa” - edyc ...

Opieka wytchnieniowa - edycja 2023

2022-11-16

W dniu 23 października 2022r. Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych poinformowało o rozpoczęciu naboru  wniosków ...

Powrót do zdrowia - powrót do pracy po kryzysie psychicznym

2022-11-16

Doświadczyłeś kryzysu psychicznego i nie możesz wrócić do dotychczasowej pracy? Praca, którą wykonywałeś jest dla Ciebie zbyt dużym obci ...


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Kościelna 5 b, 34-200 Sucha Beskidzka

tel : (33) 874 40 31
fax: (33) 874 40 31
tel : (33) 874 34 86, (33) 874 02 99
e-mail: info@pcpr.suchabeskidzka.pl
www.pcpr.suchabeskidzka.pl

Adres EPUAP:
/pcprsucha/skrytka
/pcprsucha/SkrytkaESP


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Mickiewicza 31, 34-200 Sucha Beskidzka
tel : (33) 873 20 63
fax: (33) 873 20 63
e-mail: orzecznictwo@pcpr.suchabeskidzka.pl


Zespół Interwencji Kryzysowej
ul. Mickiewicza 31, 34-200 Sucha Beskidzka
tel : (33) 874 21 01
fax: (33) 874 21 01