Przejdź do treści
PCPR Sucha Beskidzka

Aktualności
2022-06-10
Ogłoszenie na zorganizowanie 5-cio dniowego wyjazdu dla uczestników projektu i ich otoczenia:"Aktywna integracja-drogą do lepszej zmiany". - Przejdź do treści

2022-05-12
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie -Zespół Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej zatrudnia psychologa z Ukrainy - Przejdź do treści

2022-04-12
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywna integracja-drogą do lepszej zmainy” - Przejdź do treści

2022-03-24
Postępowanie  na świadczenie usług przez rehabilitanta – fizjoterapeutę dla uczestników projektu pn.”Aktywna integracja - drogą do lepszej zmiany” i otoczenia - Przejdź do treści

2022-03-24
Uchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w ramach konkursu publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywna integracja-drogą do lepszej zmiany - Przejdź do treści

2022-03-10
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 - Przejdź do treści

2022-03-04
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach  projektu „Aktywna integracja-drogą do lepszej zmiany” - Przejdź do treści

2022-03-04
Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania przedstawicieli do pracy - Przejdź do treści

2022-03-04
Informacje dla studentów, wnioskodawców w Module II programu - Przejdź do treści

2022-03-04
Aktywny samorząd 2022 - informacje - Przejdź do treści


zobacz archiwum aktualności

© PCPR Sucha Beskidzka designed by flexus.pl