Przejdź do treści
PCPR Sucha Beskidzka

Domy pomocy społecznej

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Jeżeli to możliwe, dom ten winien być usytuowany jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej.Zgodnie z artykułem 17 Ustawy o pomocy społecznej kierowanie do domu pomocy społecznej należy do zadań własnych gminy. Powiat natomiast w kwestii DPS-ów zajmuje się prowadzeniem i rozwojem infrastruktury oraz umieszczaniem w nich skierowanych osób

Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na domy dla:

 1. osób w podeszłym wieku;
 2. osób przewlekle somatycznie chorych;
 3. osób przewlekle psychicznie chorych;
 4. dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;
 5. dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;
 6. osób niepełnosprawnych fizycznie.

W Powiecie Suskim funkcjonuje typ 1, 3 i 5. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej w 2021 roku wynosi:

 1. 3999,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim
 2. 3675,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Łętowni
 3. 3960,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie

Spis Domów Pomocy Społecznej w Powiecie Suskim

 • Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych
  Ul. Żeromskiego 17
  34-220 Maków Podhalański
  tel. 033 8771-494, 033 8773-747
  Dyrektor mgr Agata Kopacz
   
 • Dom Pomocy Społecznej dla niepełnosprawnych intelektualnie dziewcząt Prowadzony przez Zgromadzenie Panien Ofiarowania NMP
  Ul. Rynek 45
  34-242 Jordanów
  tel. 018 2675-536
  Dyrektor s. mgr Bronisława Gwiżdż
   
 • Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku i dla osób niepełnosprawnych fizycznie
  34-242 Łętownia 353
  tel. 018 2773-010
  Dyrektor mgr Roman Dyrcz


© PCPR Sucha Beskidzka designed by flexus.pl