Przejdź do treści
PCPR Sucha Beskidzka
Powiększ tekst: A A A wersja dla niedowidzącychAsystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

W dniu 23 października 2022r. Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych poinformowało o rozpoczęciu naboru  wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

- dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

oraz

- osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: w stopniu znacznym lub w stopniu umiarkowanym lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art.. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021r. poz. 573).

Powiat Suski realizuje zadanie publiczne w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” od roku 2021. Wprowadzenie usługi asystenckiej jako formy ogólnodostępnego wsparcia spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony środowiska osób z niepełnosprawnościami. W związku z powyższym została podjęta decyzja o przystąpieniu – w ramach kontynuacji – do realizacji Programu również w ramach edycji 2023.

FORMULARZE I DOKUMENTY DO POBRANIA

 •     Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 - pobierz
 •     karta zgłoszenia do programu - pobierz 
 •     karta zakresu czynności w ramach programu - pobierz 
 •     klauzula informacyjna w ramach programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 - pobierz 


https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1417,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej
tel. 33 874 40 31,  33 874 34 86

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/67 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą przy ul. Kościelnej 5b, 34-200 Sucha Beskidzka, NIP 552-15-20-609. Treść tej wiadomości jest poufna i prawnie chroniona. Odbiorcą może być jedynie jej adresat z wyłączeniem dostępu osób trzecich. Jeżeli nie jesteś adresatem niniejszej wiadomości, jej rozpowszechnianie, kopiowanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione i może być karalne.

Pełna informacja dotycząca przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych dostępna jest pod www.pcpr.suchabeskidzka.pl

  opublikowano: 2022-10-24


  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  ul. Kościelna 5 b, 34-200 Sucha Beskidzka

  tel : (33) 874 40 31
  fax: (33) 874 40 31
  tel : (33) 874 34 86, (33) 874 02 99
  e-mail: info@pcpr.suchabeskidzka.pl
  www.pcpr.suchabeskidzka.pl

  Adres EPUAP:
  /pcprsucha/skrytka
  /pcprsucha/SkrytkaESP


  Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
  ul. Mickiewicza 31, 34-200 Sucha Beskidzka
  tel : (33) 873 20 63
  fax: (33) 873 20 63
  e-mail: orzecznictwo@pcpr.suchabeskidzka.pl


  Zespół Interwencji Kryzysowej
  ul. Mickiewicza 31, 34-200 Sucha Beskidzka
  tel : (33) 874 21 01
  fax: (33) 874 21 01