Przejdź do treści
PCPR Sucha Beskidzka

Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR w Suchej Beskidzkiej

2018-09-12
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - zapytanie ofertowe pn. pn. Organizacja i przeprowadzenie wyjazdu szkoleniowo-zdrowotno-integracyjnych dla uczestników projektu pn.: ”Aktywizac

2018-08-31
Organizacja i przeprowadzenie 5-dniowego wyjazdu szkoleniowo-zdrowotno-integracyjnego z elementami integracyjnymi, edukacyjnymi, zdrowotnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowani

2018-06-06
Zawiadomieni o wyborze oferty najkorzystniejszej – ogłoszenie o zamówieniu dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi prowadzone na podstawie art. 138 o ustawy Pzp

2018-06-04
informacja z otwarcia ofert dot. ogłoszenia o zamówieniu znak: PCPR.1-2018.OZ

2018-05-24
Ogłoszenie o zamówieniu pn. Świadczenie usług przez rehabilitanta – fizjoterapeutę dla uczestników projektu pn.”Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR w Suchej Beskidzkiej”

2018-03-28
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR w Suchej Beskidzkiej

2018-02-22
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR w Suchej Beskidzkiej”

2018-02-06
Rekrutacja do projektu: "Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR w Suchej Beskidzkiej".

2017-09-20
Wyniki zapytania ofertowego pn. Organizacje i przeprowadzenie wyjazdu szkoleniowo-zdrowotno-integracyjnych dla uczestników projektu pn.: ”Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR w Suchej

2017-09-07
Zapytanie ofertowe - Organizacje i przeprowadzenie wyjazdu szkoleniowo-zdrowotno-integracyjnych dla uczestników projektu pn.: ”Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR w Suchej Beskidzkiej

2017-09-06
Unieważnienie zapytania ofertowego z dn. 25.08.2017 r. pn. Organizacja i przeprowadzenie wyjazdu szkoleniowo-zdrowotno-integracyjnych dla uczestników projektu pn.: ”Aktywizacja społeczna i zawod

2017-08-25
Zapytanie ofertowe - Organizacje i przeprowadzenie wyjazdu szkoleniowo-zdrowotno-integracyjnych dla uczestników projektu pn.: ”Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR w Suchej Beskidzkiej

2017-06-08
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej – ogłoszenie o zamówieniu pn. Świadczenie usług przez rehabilitanta – fizjoterapeutę dla uczestników projektu pn.”Aktywizacja społec

2017-06-06
Informacja z otwarcia ofert dot. ogłoszenia o zamówieniu zamówień publicznych pn. Świadczenie usług przez rehabilitanta – fizjoterapeutę dla uczestników projektu pn.”Aktywizacja społeczna

2017-05-26
Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług przez rehabilitanta – fizjoterapeutę dla uczestników projektu pn.”Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR w Suchej Beskidzkiej”

2017-05-08
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR w Suchej Beskidzkiej

2017-04-05
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do pracy w Komisji Konkursowej

2017-03-31
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR w Suchej Beskidzkiej”

2017-02-23
Plan zamówień publicznych na 2017 rok

2017-01-02
REKRUTACJA DO PROJEKTU

2016-08-17
Wybór oferty - Organizacja i przeprowadzenie dwóch wyjazdów szkoleniowo-zdrowotno-integracyjnych dla uczestników projektu w roku 2016 w projekcie pt.: ”Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów

2016-08-01
Zapytanie ofertowe - Organizacja i przeprowadzenie dwóch wyjazdów szkoleniowo-zdrowotno-integracyjnych dla uczestników projektu w roku 2016 w projekcie pt.: ”Aktywizacja społeczna i zawodowa kli

2016-06-20
PCPR w Suchej Beskidzkiej od 01.01.2016 do 31.12.2018 realizuje projekt pn.:

2016-06-20
Informacjo o projekcie:Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR w Suchej Beskidzkiej

2016-06-16
Wybór oferty - wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej oraz dostawa przenośnej rampy składanej o całkowitej długości 200 cm.

2016-06-08
Zapytanie ofertowe - Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej oraz dostawa przenośnej rampy składanej

2016-05-02
Wyniki postępowania przetargowego - Świadczenie usług przez rehabilitanta – fizjoterapeutę w formie rehabilitacji stacjonarnej dla uczestników projektu pn.”Aktywizacja społeczna i zawodowa

2016-04-27
Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR w Suchej Beskidzkiej

2016-04-15
Przetarg nieograniczony -SIWZ- Świadczenie usług przez rehabilitanta - fizjoterapeutę w formie rehabilitacji stacjonarnej dla uczestników projektu pn. Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR w

2016-04-15
Przetarg nieograniczony -Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług przez rehabilitanta - fizjoterapeutę w formie rehabilitacji stacjonarnej dla uczestników projektu pn. Aktywizacja społeczna i zawo

2016-04-04
ZAPROSZENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH do udziału w pracach Komisji Konkursowej

2016-03-31
Wybór oferty - Wynajem sali na przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR w Suchej Beskidzkiej”

2016-03-31
Wybór oferty - Usługa cateringu na miejsce prowadzenia treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR w Suchej Beskidzk

2016-03-31
Wybór oferty - Przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR w Suchej Beskidzkiej ”

2016-03-23
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR w Suchej Beskidzkiej”

2016-03-22
Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR w Suchej Beskidzkiej ”

2016-03-22
Zapytanie ofertowe - Usługa cateringu na miejsce prowadzenia treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR w Suchej Bes

2016-03-21
Zapytanie ofertowe - Wynajem sali na przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR w Suchej Beskidzkiej

2016-01-25
Zapytanie dotyczące przeprowadzenia diagnozy przez doradcę zawodowego dla uczestników projektu "Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR w Suchej Beskidzkiej".

2016-01-25
Zapytanie dotyczące przeprowadzenia diagnozy przez psychologa dla uczestników projektu "Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR w Suchej Beskidzkiej".

2016-01-07
Rekrutacja do projektu "Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR".

© PCPR Sucha Beskidzka designed by flexus.pl