Przejdź do treści
PCPR Sucha Beskidzka

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania przedstawicieli do pracy

zobacz plik PDF Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania przedstawicieli do pracy

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania przedstawicieli do pracy w Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu Aktywna integracja-drogą do lepszej zmiany”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

© PCPR Sucha Beskidzka designed by flexus.pl