Przejdź do treści
PCPR Sucha Beskidzka
Powiększ tekst: A A A wersja dla niedowidzącychŚwiadczenia pieniężne

Świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych:

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania.

Przyznawanie pomocy odbywa się w formie decyzji administracyjnej. Każda rodzina zastępcza otrzymuje świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w zależności od typu rodziny tj.

 • 899 zł miesięcznie otrzymują rodziny spokrewnione (dziadkowie i rodzeństwo);
 • 1361 zł miesięcznie na dziecko otrzymują rodziny zawodowe i niezawodowe oraz rodzinne domy dziecka
 • 274 zł dodatku dla dziecka niepełnosprawnego 

Rodziny zastępcze zawodowe oraz prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymuje wynagrodzenie miesięczne zgodnie z podpisaną umową o pełnienie funkcji. 

Ponadto rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka starosta może przyznać:

 1. świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo do 1000 zł.
 2. dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania – raz do roku 500 zł;
 3. kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowaniem opieki, jednorazowo lub okresowo do 1500 zł
 4. świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pokryciem kosztów przeprowadzenia niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego raz do roku do 3000 zł 

Osoby otrzymujące świadczenia, dodatki, wynagrodzenia, o których mowa wyżej są obowiązane niezwłocznie poinformować Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej, o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która ma wpływ na prawo do tych świadczeń.

  opublikowano: 2023-09-18


  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  ul. Kościelna 5 b, 34-200 Sucha Beskidzka

  tel : (33) 874 40 31
  fax: (33) 874 40 31
  tel : (33) 874 34 86, (33) 874 02 99
  e-mail: info@pcpr.suchabeskidzka.pl
  www.pcpr.suchabeskidzka.pl

  Adres EPUAP:
  /pcprsucha/skrytka
  /pcprsucha/SkrytkaESP


  Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
  ul. Mickiewicza 31, 34-200 Sucha Beskidzka
  tel : (33) 873 20 63
  fax: (33) 873 20 63
  e-mail: orzecznictwo@pcpr.suchabeskidzka.pl


  Zespół Interwencji Kryzysowej
  ul. Mickiewicza 31, 34-200 Sucha Beskidzka
  tel : (33) 874 21 01
  fax: (33) 874 21 01